top of page
ThB. Miroslava Čejková

Křesťan v plné zbroji

William Gurnall
Kniha o duchovním boji v každodenním životě
od dnes již téměř zapomenutého anglického autora
ze 17. století. Převedeno do současného jazyka. 
About
Dobrý den

Jsem ráda, že jste zavítali na mé webové stránky. Věřím, že pokud se rozhodnete využít mých služeb, budete spokojeni. Práce, kterou dělám, mě těší a kromě teoretických a praktických zkušeností mohu nabídnout i spolehlivost, pečlivost a flexibilitu.

Přeji Vám, abyste se podle možností vždy domluvili s druhými lidmi nejen v jazyce, který není Vaší mateřštinou,

a těším se na případnou spolupráci.

2002-2003  Překladatelsko-tlumočnický kurz, McNeilus, Praha
1999   Examination for the Certificate of Proficiency in English, Londýn, UK   
1992-1995  Harvest International Bible College, Kostelec n. Orl. 
Od r. 2000  Překladatelka a tlumočnice - obory: teologie, psychologie, sociologie, výtvarné umění, atd. 

Přeložené knihy:
James Dobson: Na rovinu; Jayne Schoolerová: Adopce; Myron Rush: Syndrom vyhoření; atd. pro Návrat domů 
Stone & Smith: Tajemství evangelia; Jeff VanVonderen: Unavený ze života; atd. pro Grace Ministries
Kay Arthurová: Jak studovat svou Bibli - pro děti; Pane, chci tě znát; atd. pro Křesťanskou misijní společnost
John Stott: Rok s Biblí; Michael Keene: Bible - kapesní průvodce; pro Biblion

Sheri Rose Shepherd: Milované Princezně; Malé milované Princezně; Udatnému Bojovníkovi; pro Ver

William Gurnall: Křesťan v plné zbroji; pro vyd. Samuel

Překlady studentských manuálů, webových stránek; korektura textů; tlumočení přednášek a poradenských kurzů atd.

 

UKÁZKY PŘEKLADŮ

Syndrom vyhoření

Adopce

Tajemství evangelia

My Books
CENÍK

Základní sazba: 250,- Kč za normostranu (o 1800 znacích) - cena závisí na rozsahu, obtížnosti a termínu zhotovení zakázky.
300,- Kč za hodinu tlumočení

Press
Events
SLUŽBY

Překlady knih a dalších textů se zaměřením na teologii, psychologii, sociologii, výtvarné umění.
Překlady webových stránek.
Korektury knih a dalších textů .

Kontakt
bottom of page