top of page

Křesťan v plné zbroji

Anchor 1
Křesťan v plné zbroji

Kniha o duchovním boji v každodenním životě od dnes již téměř zapomenutého anglického autora ze 17. století. Převedeno do současného jazyka. 

Gurnallovo dílo je jedinečné a nesmírně cenné. Každá řádka je naplněna moudrostí, každá věta inspiruje. Často se ke knize obracím, když můj vlastní oheň vyhasíná.
– C. H. Spurgeon 

Jsem přesvědčen, že kniha Křesťan v plné zbroji, by měla být v knihovně každého Božího muže a ženy. Neměl by ji postrádat žádný křesťanský vedoucí, učitel, pastor, evangelista ani jiný služebník. Dýchá totiž svatostí, čistotou a motivuje člověka k modlitbě a plné oddanosti Ježíši Kristu. 
– David Wilkerson

Konec formuláře

 

Předmluva

Leonard Ravenhill, můj velmi zbožný přítel, mi dal knihu Křesťan v plné zbroji s vážně míněnými slovy: „Tato kniha způsobí revoluci ve tvém životě. Mě samotného nesmírně ovlivnila. Jsem přesvědčen, že jsi připraven vyslechnout si její poselství.“

Nejprve jsem knihu odložil. Byla příliš dlouhá, příliš obsažná a psaná v angličtině ze 17. století. Ze zvědavosti jsem však prolistoval prvních dvacet pět stránek. To stačilo, abych padl na kolena. Zbožný puritán Gurnall se dotkl něčeho v hloubi mého srdce. Jeho slova mě zkoumala, spalovala, probodávala tak, že přímo otřásla mým vnitřním člověkem. S velkým zápalem jsem nakonec zhltl celou knihu.

Okamžitě jsem si objednal další výtisky, abych je dal svým přátelům ve služ­bě. Myslel jsem si, že budou z knihy stejně nadšení jako já. Brzy jsem však zjistil, že jen pár kazatelů si chce nebo může udělat čas, aby se z 1200 stránek pokusilo vytěžit ukryté zlato. Další si stěžovali, že nerozumí Gurnallově puritánskému jazyku.

Protože jsou kniha a její poselství tak důležité, na modlitbách jsme se rozhodli vyhledat ten nejlepší redakční tým, abychom vydali její zkrácenou verzi v  moderní angličtině. Z  výsledků jsme byli naprosto nadšení. Náš vydavatel dokázal zachovat obsah Gurnallova poselství i jeho nejlepší ilustrace.

Jsme přesvědčeni, že Křesťan v plné zbroji je natolik důležitá kniha, že má být vydána ve zkrácené, moderní verzi pro širší publikum. Jsme rádi, že vydavatelství Banner of Truth Trust souhlasilo s naším úsudkem a rozhodlo se vydat redigovaný rukopis ve třísvazkové brožované verzi. Koordinátorkou projektu byla Ruthann Garlocková; asistovaly jí Kay Kingová, Karen Sloanová a Candy Coanová. Na projektu pracovaly s láskou víc než rok. Jsme jim za jejich oddanou práci velmi vděční.

Jsem přesvědčen, že kniha Křesťan v  plné zbroji, ať už v  této zkrácené nebo plné verzi, která zásluhou Banner of Truth také vyšla tiskem, by měla být v knihovně každého Božího muže a ženy. Neměl by ji postrádat žádný křesťanský vedoucí, učitel, pastor, evangelista ani jiný služebník. Dýchá totiž svatostí, čistotou a motivuje člověka k modlitbě a plné oddanosti Ježíši Kristu.

Mám za to, že ze všech puritánských autorů oslovuje William Gurnall současnou generaci nejvíce. Také jsem přesvědčen, že pro vydavatelství Banner of Truth byla velká čest, že mu Bůh svěřil výsadu šířit Boží poselství. Vedle Božího slova jde nepochybně o nejdůležitější knihu, jaká kdy byla napsána. Navždy budu vděčný za den, kdy se mi dostala do rukou.

 

– David Wilkerson, autor Dýky a kříže

http://www.samuelcz.com/shop/_126341-krestan-v-plne-zbroji.htm

bottom of page