top of page

Syndrom vyhoření

Anchor 1
Syndrom vyhoření

Myron D. Rush: Syndrom vyhoření 

Známe skutečnou cenu a tragické důsledky osobního vyhoření? 

Pokud zapálíte oba konce svíčky, získáte tím více světla. Svíčka však zároveň rychleji vyhoří. Tímto obrazem je možné věrně ilustrovat proces směřující k vyhoření. Lidé, kteří jím procházejí, zjišťují, že veškerá jejich duševní, emocionální a fyzická energie je vypotřebována. Jejich síly jsou vyčerpané a ztrácejí vůli vytrvat...

Čemu vás tato kniha může naučit:

  • zhodnotit míru vlastního vyčerpání,

  • rozlišit původní faktory, které samotnému syndromu vyhoření předcházejí;

  • porozumět symptomům syndromu vyhoření,

  • aktivně hledat možné způsoby řešení vaší konkrétní situace,

  • udržet se v dobré fyzické, duševní i duchovní kondici a předcházet tak případným potížím,

  • rozumět problému druhých a aktivně jim pomáhat.

Díky vyhoření se toho o sobě můžeme spoustu dozvědět. Například zjistíme, že máme svá omezení a potřebujeme přibrzdit. Naučíme se zpomalit tempo a každodenně prožívat svůj život. 

- autor

Myron D. Rush je prezidentem poradenské společnosti Management Training Systems, která se specializuje na personální vzdělávání a poradenské služby organizacím v ziskovém i neziskovém sektoru. Napsal několik knih, mimo jiné Management: A Biblical Approach (Biblické pojetí managementu) a Lord of the Marketplace (Pán trhu). 

bottom of page