top of page

Syndrom vyhoření

Anchor 1
Adopce

Jayne E. Schoolerová: Adopce - vztah založený na slibu 

Adoptivní a pěstounské rodiny se vyrovnávají s nevšedními situacemi, které se dotýkají jak rodičů, tak adoptovaných i biologických dětí. Jsou nuceny řešit otázky navazování pout, přizpůsobování a hledání identity. Vytvoření podpůrného rodinného zázemí a připravenost na krizové situace jsou zásadními faktory zdravého a trvalého rodinného vztahu. 

Tato práce přináší povzbuzení a praktické informace s cílem pomoci adoptivním a pěstounským rodinám. Autorka se zaměřuje na jednotlivé kroky spojené s adopcí a pomáhá odpovědět na otázky, jak 

  • navázat životně důležité pouto s adoptovaným dítětem,

  •  

  • se správně vyrovnat s úskalími mezikulturní adopce,

  •  

  • dítěti prakticky pomoci zpracovat vzpomínky na minulost,

  •  

  • reagovat na zápasy adoptovaného dospívajícího dítěte,

  •  

  • se vyrovnat s pocity nedostatečnosti a zklamání.

ADOPCE vám pomůže nalézt odpovědi na otázky, které je třeba si položit před zamýšlenou adopcí. Popíše deset rozhodujících faktorů úspěšné adoptivní rodiny a povzbudí vás ve vašem rozhodnutí. 

Kniha dává naději a ukazuje směr těm, kteří o adopci uvažují, i těm, kteří si v už existující adoptivní rodině přejí zlepšit nebo dál rozvíjet vzájemné vztahy. 

Jayne E. Schoolerová vystudovala Cedarville College v Ohiu a pracuje jako koordinátorka adopčních procesů pro Warren County Children Services ve státě Ohio. Pravidelně pořádá setkání pro Institute of Human Services, na kterých vyučuje pěstouny a adoptivní rodiče. S manželem Davidem mají jednu biologickou dceru a jednoho adoptovaného syna. 

https://www.gimel.cz/adopce-vztah-zalozeny-na-slibu-db1389

bottom of page